tltr
Delphi komponenty
Popis:
BtnEdit

TBtnEdit

Je to klasický editbox s přidaným tlačítkem vpravo.

CDSParser

TCDSParser

Jednoduchý HTML Parser. Demo přiloženo.

DownTimer

TDownTimer

Je komponenta pro odpočet času. Nastavíš si čas a po jeho uplynutí se provede určená akce. (minimální časové kvantum je 1s)

TVerInfo

TVerInfo

Tato komponenta slouží k zobrazení informací o verzi, které jsou uloženy v resources.

URLParser

Tato unita obsahuje funkci "ParseURL" s kterou lze zadane url rozdělit na jednotlivé části (protokol, server, path, file, uživatelské jméno, heslo...). Demo přiloženo.

Ukládání fontu do ini souboru

Dvě jednoduché procedurky na uložení parametrů fontu do ini souboru.

Dotace:
Pokud se Vám nějaká komponenta líbí a chcete vyjádřit uznání autorovi nebo chcete přispět na její další vývoj, budu rád když přispějete jakoukoli částkou.
Na účet (mBank): 670100-2201391035/6210

nebo přes PayPal:
blbr